Yarının teknolojisi, bugün, burada. MESS Safe sosyal mesafeye uyum konusunu anlayan, tanıyan, uyaran teknolojik bir çözümdür.

MESS Safe
Mobil Uygulama 

MESS Safe mobil uygulaması, anonim olarak oluşturulacak kullanıcı profillerini belirli analiz teknikleriyle işleyerek kişilerin çalışmaları sırasında girdikleri etkileşimler hakkında kendilerine ve işverenlerine bilgi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

MESS Safe
Mobil Uygulama 

MESS SAFE Giyilebilir Donanım ve MESS Safe mobil uygulama arasında eşleşme ve veri alışverişi yapabilmek için Bluetooth kullanılmaktadır.

MESS Safe
Mobil Uygulama 

MESS Safe Mobil Uygulama içerisinde bulunan skor mekanizması sayesinde çalışanlar kendi sosyal mesafeleri hakkında bilgi alabileceklerdir. İzlenen etkileşim verileri herhangi bir İSG riski söz konusu olduğunda kişilerin sosyal ağ analizlerinin çıkartılmasına olanak sağlar.

MESS Safe
Mobil Uygulama 

MESS Safe mobil uygulaması, MESS Safe Giyilebilir Donanım ile eşleştirilerek veya tek başına kullanılabilir. Mess Safe mobil uygulamasına anonim olarak kayıt oluşturmak için kullanıcının cep telefonu numarası yeterlidir.

MESS Safe Giyilebilir
Donanım 

Etkileşim ve iletişim bir insan eğilimidir. MESS Safe Giyilebilir Donanım şirket çalışanlarının konsantrasyonlarını işlerine verdikleri sırada sosyal mesafe gereksinimlerini kolay bir şekilde sağlayabilmeleri adına geliştirilmiştir.

MESS Safe Giyilebilir
Donanım 

MESS Safe Giyilebilir Donanım, “kullanıcılar arası mesafe takibi düşük enerjili Bluetooth yakınlık teknolojisi”ne dayanmaktadır. bu sayede kişilerin konumları takip edilmeden sosyal mesafe algılanabilir.

MESS Safe Giyilebilir
Donanım 

1 m’lik sosyal mesafe sınırı aşıldığında kullanıcıyı görsel ve işitsel olarak uyaran bir mekanizma bulunmaktadır.

MESS Safe Giyilebilir
Donanım 

MESS Safe Giyilebilir Donanımda kullanıcıların hem boyunlarına asabildikleri, hem de kemerlerine veya iş güvenliği yeleklerine takabilecekleri bir toka, klips opsiyonu bulunmaktadır. Çok yönlü kullanım olanağı sağlar.

MESS Safe Yönetim Paneli

MESS Safe yönetim paneli ekranı ile işyerinde oluşabilecek İSG risklerine karşı değerlendirme yapabilme imkânı verir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

MESS Safe Yönetim Paneli

Yönetim paneli üzerinden şirketler mevcut görevi gereği yoğun etkileşimde bulunan kişileri tespit ederek çalışanlarının sağlığı konusunda önlemler alabilir.

MESS Safe Yönetim Paneli

Gerekli hallerde kişiler arası sosyal ağ haritasının çıkartılmasını sağlayabilir.

MESS Safe Yönetim Paneli

Çalışma süresi içinde işyerinde sosyal mesafe kurallarının ne kadar sağlandığı gözlemlenebilir.

Ne işe yarar?

Çalışma alanınızda her türlü koşulda kullanabileceğiniz çözümler topluluğudur.

Bildirim Mekanizması ile Kişilerin İşyerinde Sosyal Mesafelerini Korumalarını Sağlar.

Şirket içi çalışan etkileşimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi sağlayarak güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Etkileşimleri Ölçer ve Geriye Dönük Kontrol Olanağı Sağlar.

Şirket içi sosyal mesafe gereksinimlerinin uygulanmasında ve mevcut çalışma mekanizmasında oluşan riskler konusunda önlemler alınmasına yardımcı olur.

Sosyal Mesafe Konusunda Farkındalığı Arttırır

Çalışanların günlük çalışma rutinlerinde sosyal mesafeleri konusunda farkındalık oluşturarak bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

Hızlı ve Kolay Uygulanan Çözümleri Sayesinde Her Koşula Uyum Sağlar

Herhangi bir İSG riski söz konusu olduğunda kendimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve şirketimizin sağlığını korumak adına gerekli sosyal ağ haritasının tespit edilmesine olanak verir.

Nasıl Çalışır?

  • Bildirim mekanizması ile kişilerin şirket içinde sosyal mesafelerini koruyabilmelerini sağlar.

  • Şirket içi oluşan risklerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.

  • Anonim kullanıcı profilleri ile kişiler bireysel olarak takip edilmeksizin risk yönetimi yapılabilmesini sağlar.

  • Ofis içi kullanımda yalnız uygulama ile veya telefonun kullanılamadığı, ses ve gürültünün yoğun olduğu üretim sahası içerisinde donanım ile birlikte kullanma opsiyonuna sahiptir.

  • Skor algoritması ile kullanıcıların sosyal mesafeleri hakkında durum analizi yapma imkanı sunar.

  • Düşük enerjili Bluetooth teknolojisi sayesinde konum takibi yapılmaksızın uygulanabilir.

  • Giyilebilir donanım askı ile boyuna asılarak veya kemere takılarak kullanılabilmektedir.